Algemene voorwaarden

The Shepherds Hut / Bed & Breakfast ‘Het Bonte Buitenleven’ te Wieringerwerf

November 2021 — laatste herziening 25 november 2021

Wij heten u van harte welkom bij B & B Het Bonte Buitenleven en verzoeken u om kennis te nemen van onze Algemene Voorwaarden en Huishoudelijk Reglement.

 1. Algemeen
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van The Shepherds Hut / Bed & Breakfast ‘Het Bonte Buitenleven’. Adres: Oosterkwelweg 3, 1771 MH Wieringerwerf.
 • Onder The Shepherds Hut / Bed & Breakfast ‘Het Bonte Buitenleven’ wordt ook wel verstaan ‘(de) accommodatie’ en/of de ‘B & B’.
 • Waar u in deze voorwaarden leest ‘gast(en)’ kunt u ook lezen ‘huurder(s)’ of ‘gebruiker(s)’.
 • Eigenaar /  beheerder van B & B ‘Het Bonte Buitenleven’ is Yvet Commandeur. De eigenaar / beheerder kan zich laten vervangen. Waar u in deze voorwaarden ‘beheerder(s)’ leest kunt u ook ‘eigena(a)r(en)’ lezen.
 • Na verzending van de reserveringsbevestiging worden de Algemene Voorwaarden van kracht. (zie Reservering en Bevestiging).
 • Gasten van B & B ‘Het Bonte Buitenleven’ dienen zich te houden aan het Huishoudelijk Reglement dat hen bij reservering wordt verstrekt en tevens ter inzage ligt in de accommodatie. De Algemene Voorwaarden en Huishoudelijk Reglement zullen tevens te vinden zijn op de website (www.hetbontebuitenleven.nl).
 • Bij overtreding van de Algemene Voorwaarden en/of Huishoudelijk Reglement, of bij ongepast gedrag, kunnen de eigenaar(s)/beheerder(s) gasten met onmiddellijke ingang de toegang tot B & B ‘Het Bonte Buitenleven’ ontzeggen en/of weigeren. Zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 • Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden en/of Huishoudelijk Reglement kosteloos vertrekt.
 • The Shepherds Hut / Bed & Breakfast ‘Het Bonte Buitenleven’
 • De accommodatie is beschreven op de website (www.hetbontebuitenleven.nl ) en Airbnb.nl.
 • Informatie over de accommodatie op de website en Airbnb.nl zijn met de grootste zorg samengesteld. Maar er kunnen verschillen zijn tussen de daar gepubliceerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie van The Shepherds Hut ten tijde van het bezoek door gasten. Er kunnen door gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Tarieven
 • De actuele accommodatie prijzen staan beschreven op Airbnb.nl en de website.
 • De tarieven van B & B ‘Het Bonte Buitenleven’ zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse prijs wijzigingen en kennelijke fouten.
 • Accommodatie prijzen zijn exclusief ontbijt en toeristenbelasting tenzij anders aangegeven,
 • Getoonde prijzen zijn inclusief gas, water, elektriciteit, verwarming en BTW.
 • Toeristenbelasting ( € 1,50 per persoon / per nacht) wordt extra in rekening gebracht (actueel tarief kunt u vinden op de website)
 • Reservering & Bevestiging
 • De reservering van Bed & Breakfast ‘Het Bonte Buitenleven’ kan mondeling, telefonisch en schriftelijk aangegaan worden.
 • Daarnaast kan er gereserveerd worden via:
 • De website van B & B ‘Het Bonte Buitenleven’ (www.hetbontebuitenleven.nl)
 • De website van Airbnb (www.airbnb.nl)
 • Gasten dienen een vaste woon- of verblijfsplaats te hebben.
 • De persoon die bij ons heeft gereserveerd is de hoofdgast en dient minimaal 21 jaar of ouder te zijn.
 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt B & B ‘Het Bonte Buitenleven’ een definitieve bevestiging per e-mail. Op dat moment worden de Algemene Voorwaarden van kracht.
 • Zonder uw contactgegevens is het onmogelijk een definitieve bevestiging te verstrekken.
 • Na bevestiging van uw reservering is deze definitief voor beide partijen.
 • Betaling
 • Nadat de reservering is bevestigd door B & B ‘Het Bonte Buitenleven’ dient u een voorschot van 50% van de totale verblijfskosten over te maken op onze rekening. U kunt er ook voor kiezen om de totale verblijfskosten in één keer aan B & B ‘Het Bonte Buitenleven’ over te maken.
 • Indien u de totale verblijfskosten niet in één keer of d.m.v. voorschotbetaling over heeft gemaakt dient u het openstaande bedrag bij aankomst te voldoen. Dit kan contant of met pin (Maestro, American Express, VPAY, MasterCard en Visa worden geaccepteerd) De eigenaar kan in overleg met de huurder van deze voorwaarden afwijken.
 • De kosten dienen te worden overgemaakt naar bankrekeningnummer:

NL32 RABO 0335 5968 78 tnv B&B Het Bonte Buitenleven te Wieringerwerf onder vermelding van het factuur-/reserveringsnummer.

 • Overige kosten zoals drankjes dient u bij vertrek contant of met pin af te rekenen. De tarieven kunt u vinden op het krijtbordje in de accommodatie.
 • Indien u bij ons langskomt en op de dag zelf blijft overnachten, ontvangt u uw rekening ter plaatse en kunt u deze contant of met pin voldoen.
 • Annulering / No-Show (zonder annulering niet komen)
 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden, zodat wij de vrijgevallen reservering alsnog aan anderen kunnen aanbieden.
 • Annulering tot 2 weken voor de geboekte datum / ingangsdatum is kosteloos.
 • Bij annulering minder dan 1 week voor de aanvang van het verblijf betaalt de gast een vergoeding van 100% aan de beheerder.
 • Bij No-Show (zonder annuleren niet komen opdagen) betaalt de gast een vergoeding van 100% aan de beheerder.
 • Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag (indien van toepassing) dient de annulering schriftelijk (per mail of post) te worden doorgegeven aan

B & B ‘Het Bonte Buitenleven’.

 • Verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen overgemaakt te worden op het bankrekeningnummer van de beheerder (NL32 RABO 0335 5968 78 tnv B&B Het Bonte Buitenleven te Wieringerwerf). Op verzoek wordt hiervoor een factuur verstrekt.
 • Aankomst en vertrek
 • Ons adres is Oosterkwelweg 3, 1771 MH Wieringerwerf, Nederland.
 • Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de eigenaar.
 • Ter legitimatie zal u gevraagd worden om uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart te tonen.
 • De hoofdgast ontvangt de sleutel van B & B ‘Het Bonte Buitenleven’ die bij vertrek dient te worden ingeleverd.
 • Op de dag van aankomst is de accommodatie vanaf 15:00 uur beschikbaar.
 • Op de dag van vertrek dient u de gereserveerde accommodatie uiterlijk om 10:30 uur te verlaten.
 • Alleen in overleg met de eigenaar kan van de bovengenoemde tijden worden afgeweken.
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.
 • Ontbijt
 • Bij de definitieve bevestiging van uw reservering ontvangt u ook ons ontbijt menu. U kunt kiezen u 3 verschillende ontbijtjes. U keuze dient u minimaal 1 dag voor uw aankomst bij ons bekend te maken.
 • Wanneer u dieetwensen heeft, geef dit dan uiterlijk 1 dag voor aankomst aan.
 • Het ontbijt wordt geserveerd tussen 08:00 uur en 10:00 uur. (Als u vroeger wilt ontbijten kan dat alleen in overleg met de eigenaar)
 • Bij aankomst dient u aan te geven hoe laat u het ontbijt geserveerd wilt hebben.
 • Bij mooi weer kan het ontbijt geserveerd worden op de veranda.
 • Uw verblijf
 • Geluidsoverlast met name tussen 22:00 uur en 07:00 uur dient te worden voorkomen.

Dit geldt niet alleen in de accommodatie zelf, maar ook voor de veranda en het terrein daaromheen. Hou alstublieft rekening met de bewoners op het erf en de omgeving.

 • Radio’s, televisies en andere geluidsbronnen mogen geen hinder veroorzaken aan anderen.
 • Mogelijke bezoekers van gasten mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de accommodatie. Deze bezoekers mogen ook geen gebruik maken van de veranda, het erf en parkeerplaatsen zonder toestemming van de beheerder.
 1. Hygiëne
 • De accommodatie dient schoon en netjes te worden gehouden en op tijd te worden verlaten.
 • Het is niet toegestaan om het bed in de accommodatie zonder hoeslakens en kussenslopen te beslapen.
 • Handdoeken worden dagelijks verwisseld. Aangezien wij een milieuvriendelijke B & B zijn, wordt het linnengoed bij langer verblijf niet standaard dagelijks verschoond. Wenst u toch dat wij verschonen, dan volstaat het handdoeken op de vloer achter te laten en het voor het bedlinnen bestemde kaartje op uw hoofdkussen te plaatsen.
 • Indien tijdens de overnachting niet verwijderbare vlekken in het matras, het dekbed, lakens, (sier)kussens, keukentextiel of handdoeken ontstaan zal B & B ‘Het Bonte Buitenleven’ de hierdoor ontstane  reinigingskosten en/of kosten ter vervanging van de materialen in rekening brengen.
 • De handdoeken zijn enkel bedoeld om te gebruiken in de sanitaire voorzieningen en mogen niet mee naar buiten worden genomen.
 • Afval dient te worden gescheiden en in de daarvoor bestemde vuilnisbak te worden gedeponeerd. In het aanrecht kastje vind u 3 vuilnisbakjes (groen, plastic & papier), naast het toilet (rest) en op de veranda een grote vuilnisbak voor restafval.
 • Gebruikte koffiecups dienen in het daarvoor bestemde bakje (in het aanrechtkastje) te worden gedeponeerd.
 1. Noodgevallen
 • De EHBO doos bevindt zich in het wastafelkastje.
 • De blusdeken bevindt zich in het aanrechtkastje.
 • Het brandblusapparaat bevindt zich in de technische kast aan de deur.
 • Bij brand bel 112 en meld het daarna zo snel mogelijk bij de beheerder.
 1. Veiligheid en milieu
 • Gasten dienen instructies van de beheerder altijd op te volgen.
 • Voertuigen dienen te worden geparkeerd in de daartoe aangewezen parkeerplaatsen.
 • Aanwezigheid van verdachte personen / activiteiten onmiddellijk melden bij de beheerder.
 • Roken, wierrook, kaarsen en open vuur zijn niet toegestaan vanwege brandveiligheid.
 • Het is verboden om drugs te bezitten, te gebruiken en/of te verhandelen.
 • De accommodatie is geschikt voor overnachting van maximaal 2 personen.
 • De accommodatie is 24 uur per dag toegankelijk tijdens een verblijf.
 • Sluit de accommodatie goed af wanneer u de B & B verlaat.
 • B & B ‘Het Bonte Buitenleven’ zorgt goed voor haar dieren. Wij vragen u dan ook de dieren op het erf niet te voeren.
 • Huisdieren meebrengen is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan onnatuurlijke (vloeibare/vaste) stoffen (maandverband, tampons, condooms etc.) via de afvoeren van gootsteen, wastafel, toilet en douche weg te spoelen. Het afvalwater van ‘Het Bonte Buitenleven’ wordt via de riolering op een ecologische manier verwerkt en op het oppervlakte water geloosd.
 • Mocht er kort na uw bezoek een verstopping geconstateerd worden, dan zijn de kosten voor het ontstoppen voor uw rekening.
 • We verzoeken u om zuinig om te gaan met de energievoorzieningen, zo houden we B & B ‘Het Bonte Buitenleven’ groen! Als u de accommodatie verlaat: sluit de ramen, doof de lichten, zet de tv/radio uit en zet de thermostaat op 15 graden.
 1. Aansprakelijkheid
 • De beheerder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in onze accommodatie. En kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gast(en). Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gast(en).
 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in B & B ‘Het Bonte Buitenleven’ zijn voor rekening van de gast(en).
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en ontroerende goederen van de beheerder dienen door de gast(en) onmiddellijk te worden gemeld aan de beheerder en te worden vergoed.
 •  Bij verlies van sleutels van B & B ‘Het Bonte Buitenleven’ worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in rekening gebracht.
 • B & B ‘Het Bonte Buitenleven’ is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B & B.
 1. Klachten, meningsverschillen
 • De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de beheerder voor te leggen. Deze zal een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed behandelen, op zo’n manier dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.
 • De administratie van de beheerder is bepalend bij een onderling meningsverschil, tenzij de gast(en) het tegendeel kan bewijzen.
 • Bij iedere afwijking die niet is opgenomen in de Algemene Voorwaarden beslist de beheerder.
 1. Overmacht
 • In geval van overmacht, zowel van blijvende en tijdelijke aard, is de beheerder gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast(en) aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden.
 1. Privacy
 • De verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens zullen door de beheerder vertrouwelijk behandeld worden en niet aan derden ter beschikking worden gesteld.
 1. Slotbepaling
 • Voor zover in regels van het internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet-Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden.
 • Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
 • Geen van de partijen kan haar rechten en verplichting aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niet anders is bepaald.

Heeft u vragen over de Algemene Voorwaarden en/of het Huishoudelijk Reglement, neem dan contact met ons op. Ook suggesties zijn meer dan welkom.

Wij wensen u een aangenaam en ontspannen verblijf toe in B & B ‘Het Bonte Buitenleven’

crossmenu